Obchodní úvěr

11.01.2011 16:02

Žádost o zvýšení obchodního úvěru

VÝŠE OBCHODNÍHO ÚVĚRU

Poradci starší 18-ti let
Novým kosmetickým poradcům, kteří jsou zletilí, Oriflame poskytuje celkový úvěr na max. 2 faktury ve výši 3 500 Kč. (Pokud si poradce zřídí Svolení k inkasu, může mít až 3 otevřené faktury). Pokud poradce uhradí 3 po sobě vystavené faktury ve splatnosti, celkový úvěr se nováčkovi automaticky zvyšuje na 7 000 Kč.
Pokud poradce uhradí od data své registrace v Oriflame 6 (respektive 12) po sobě jdoucích faktur, řádně ve splatnosti, může si písemně podat žádost na adresu Hlavní kanceláře o zvýšení úvěru ve výši až 10 000 Kč (respektive po 12-ti úhradách od registrace o úvěr až 20 000 Kč). Garance sponzora v těchto případech není nutná. Postačí jednoduchá žádost, která musí obsahovat registrační číslo žádajícho poradce, jméno, adresu, datum, podpis žadatele.

Mladiství a občané z EU žijící dlouhodobě v ČR
Tito poradci mají nárok na úvěr 3 500 Kč, kterým mohou také financovat až 2 faktury. Občané z EU musí pro získání úvěru doložit dvěma doklady, že se v ČR zdržují dlouhodobě např. předložením kartičky pojištěnce a pracovní smlouvou, živnostenským listem, nájemní smlouvou atp.
Po 6-ti po sobě jdoucích úhradách faktur ve splatnosti si tito poradci mohou podat písemnou žádost na zvýšení úvěru až do výše 7 000 Kč. Tato žádost, podaná ve 3 originálech musí být garantována sponzorem po celou dobu platnosti zvýšeného úvěru 7 000 Kč. Sponzor ručí za rozdíl mezi zvýšeným úvěrem 7 000 Kč a bežným úvěrem 3 500 Kč.

Garance úvěru sponzorem
Pokud má poradce starší 18 let s občanstvím ČR zájem o vyšší uvěr dříve, než umožňují podmínky uvedené výše je třeba, aby podal písemnou žádost garantovanou písemně jeho sponzorem. Sponzor tak dočasně ručí za splacení části úvěru, která je vyšší než umožňují obecné podmínky, do doby jejich splnění.
Např. pokud má zletilý poradce z ČR nárok na úvěr ve výši 3 500 Kč, ale díky výši jeho objednávek má zájem o úvěr 7 000 Kč již po první objednávce, sponzor ručí za nesplacenou výši faktur(y) ve výši max. 3 500 Kč. Po splnění požadavku na poskytnutí úvěru 7000 Kč, který Oriflame poskytne těmto poradcům automaticky po jejich bezproblémové úhradě tří po sobě vystavených faktur, ručitelský závazek sponzora na další faktury již končí. Formuláře žádosti o zvýšení úvěru garantovaného sponzorem, musí být zaslány ve 3 originálech a jsou k dispozici na www.oriflame.cz a ve všech HC, Centrech a Hlavní kanceláři Oriflame.

Zpět
Přírodní švédská kosmetika Oriflame.cz: make-up, vůně, parfémy, péče o pleť, péče o tělo, péče o vlasy, wellness, katalog