Jak reklamovat

11.01.2011 15:52

Co můžete reklamovat
 

 • vadný výrobek: změnu konzistence, barvy nebo vůně, poškození obalu či jeho funkčních částí
 • záměnu objednaného výrobku za jiný
 • dodávku většího množství výrobků, než bylo fakturováno
 • nedodání fakturovaného zboží
 • dodání zboží, které jste si neobjednali
 •  

  Obecná ustanovení

 • Veškeré reklamace uplatňované kosmetickým poradcem v Centru Oriflame, poštou, telefonicky nebo e-mailem vyřizuje reklamační oddělení, V Olšinách 82/16, Praha 10, 100 00. Reklamaci musí poradce vyřizovat sám, nikoli prostřednictvím zákazníka, jiného poradce, člena rodiny apod.
 • Reklamace je také možné vyřídit v Hlavních Centrech Oriflame a Centrech Oriflame, a to pro objednávky pořízené v těchto centrech. Pro telefonické reklamace je vyhrazeno telefonní číslo 271 024 111 271 024 222.
 • Před uplatněním reklamace překontrolujte, zda jste správně vyplnili objednávku. Omylem objednané výrobky nebudou jako reklamace uznány.
 • Firma si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé reklamace individuálně a rozhodovat, zda reklamace bude uznána. Nelze reklamovat výrobky neúměrně opotřebované používáním.
 • Částku na faktuře je vždy nutné uhradit v plné výši! Poradce si sám neodečítá žádnou částku od částky uvedené na faktuře, pokud to není potvrzeno vedoucím Centra na reklamačním protokolu.
 •  

  Časový termín pro uplatnění reklamace
  U omylu v počtu kusů či při záměně zboží

 • U zásilek zasílaných poštou a do Studií je nutno reklamaci odeslat do týdne od dodání zásilky a připojit kopii faktury s ověřením naší výstupní kontroly o teoretické a skutečné hmotnosti nabaleného zboží.
 • U zásilek dodávaných do Center Oriflame a v Hlavních Centrech Oriflame je nutno reklamaci uplatnit v momentě převzetí zboží prostřednictvím reklamačního protokolu. Na pozdější reklamace v počtu kusů či záměně výrobků nebude brán zřetel.
 •  

  Převzetí zboží v Hlavním centru Oriflame nebo Centru Oriflame
  Poradce ihned po převzetí zboží překontroluje, zda mu bylo doručeno dle jeho objednávky. Pokud se tak nestalo, v Hlavním centru Oriflame je možné reklamaci uplatnit ihned u pracovníka výdeje.
  V Centru Oriflame si může poradce vyzvednout reklamační protokol, kde vypíše zjištěnou závadu. Pracovník Oriflame potom závadu posoudí a okamžitě vyhodnotí. Oprávněné reklamace budou vyřízeny výměnou výrobku nebo zaúčtováním jeho hodnoty jako předplatné na další fakturu.

  Zboží dodané poštovní zásilkou
  Po obdržení zásilky poštou a zjištění, že zásilka nebyla úplná nebo že došlo k záměně, popřípadě k poškození zboží bez zavinění pošty, je nutné zaslat poškozené výrobky či výrobky dodané navíc spolu s průvodním dopisem na adresu ESA logistika – Oriflame, Dubská 846, 272 01 Kladno. V průvodním dopisu je třeba uvést členské číslo, číslo faktury (nejlépe poslat kopii) a šifru skladníka, která je uvedena na faktuře vedle sekce, kde chyba vznikla, skutečnou a teoretickou váhu zásilky, kterou uvádíme na štítku s adresou. Pokud došlo k poškození balíku během přepravy poštou, pak v žádném případě poškozený balík od poštovního doručovatele nepřebírejte! Zásilka bude vrácena odesilateli. Nikdy nezasílejte spolu s reklamací ještě další písemnosti, např. novou objednávku či doklad o zaplacení.

  Telefonické a e-mailové reklamace
  Tohoto způsobu využijete především, když neobdržíte objednanou zásilku nebo vám bylo vyfakturováno zboží, které v zásilce nebylo – platí pouze u zásilek dodaných poštou nebo do Studia nezávislého kosmetického poradce (jinak viz reklamace v HC nebo Centrech).Telefon 271 024 111 271 024 222, e-mail: reklamace@oriflame.cz.

  Zpět
  Přírodní švédská kosmetika Oriflame.cz: make-up, vůně, parfémy, péče o pleť, péče o tělo, péče o vlasy, wellness, katalog