Etický kodex Oriflame

PODNIKAT ČESTNĚ, ETICKY A TRANSPARENTNĚ (PROVOZNÍ PRINCIPY FIRMY)

Firma Oriflame Cosmetics má silné etické cítění, které je zřetelné ve všech stránkách naší činnosti a projevuje se zejména následujícími způsoby:

  • Výroba je sledována a kontrolována v souladu s Postupy výroby kvalitní kosmetiky (cGMP) a v souladu s Kodexem dodavatelských praktik firmy Oriflame Cosmetics, které zajišťují vysokou kvalitu výrobků
  • Se všemi dodavateli jsme si vypěstovali otevřené a slušné vztahy, které zajišťují, aby veškeré speciální technologie a vyvinuté výrobky zůstaly důvěrné.
  • Zavazujeme se obchodovat takovým způsobem, který bude respektovat naše životní prostředí. Od všech našich dodavatelů očekáváme, že budou vystupovat zodpovědně s ohledem na ochranu a zachování životního prostředí, a budou realizovat řádné ekologické kontroly a dodržovat národní a místní předpisy.
  • Bereme v úvahu etnické a náboženské víry lidí v zemích, ve kterých naše společnost obchoduje.
  • Zaručujeme, že dodržujeme místní a národní předpisy týkající se požadavků na zdraví a bezpečnost na pracovišti, minimální mzdy a délku pracovní doby. Dále pak očekáváme od našich dodavatelů, že pracují eticky s ohledem na mladé a bezbranné lidi, kteří jsou součástí jejich pracovní síly. Naše společnost má zájem na prospěchu dětí a je zakládajícím členem Světové nadace pro dětství.
  • Neprovádíme testy našich výrobků nebo přísad na zvířatech a nepoužíváme žádné přísady pocházející z mrtvých zvířat nebo které byly získávány ze zvířat přičemž by jim byla způsobena újma.
  • Provádíme bezpečné a efektivní testování pod dohledem kvalifikovaného lékařského personálu na plnoletých a zdravých dobrovolnících (starší 18 let)
  • Sledujeme místní a mezinárodní předpisy a zajišťujeme, abychom dodávali našim zákazníkům bezpečné a účinné produkty, které odpovídají daným zákonům

Toto nejsou oficiální stránky společnosti ORIFLAME CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. Tyto stránky jsou osobními stránkami nezávislého kosmetického poradce Oriflame. Oficiální stránky společnosti naleznete na www.oriflame.cz

Přírodní švédská kosmetika Oriflame.cz: make-up, vůně, parfémy, péče o pleť, péče o tělo, péče o vlasy, wellness, katalog